Monthly Archives: Září 2014

Jak fungují zemní kolektory v praxi? Vše o kolektorech!

V dubnu 2009 proběhl průzkum u dvaceti majitelů tepelných čerpadel IVT s plošnými kolektory. Cílem průzkumu bylo zjistit, jak se tyto zdroje tepla chovají na konci relativně studené zimy a zároveň zjistit, jak je to s rozšířenými mýty o vymražení země kolem kolektoru, ovlivnění vegetace, nutné letní odstávce kolektoru a případné devastaci zahrady.

Podmínky průzkumu

Dotazování...

Read more

Tepelná čerpadla země/voda – plocha

Tepelné čerpadlo odebírající teplo z plochy zahrady. Pod povrchem zahrady jsou uloženy plastové hadice naplněné nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem.

plocha_kolektor

thumbupNízké investiční náklady, nízké provozní náklady, rychlá instalace bez velkého papírování

Read more

Jak se vrtal nejhlubší vrt pro tepelné čerpadlo v ČR?

Koncem roku 2008, byl ve Strakonicích vyvrtán pravděpodobně nejhlubší vrt pro tepelné čerpadlo v České republice. Vrtařská společnost V.H.S.H, se zde dovrtala do hloubky 245 m. Tento vrt bude využíván pro vytápění rodinného domu, vybaveného moderním tepelným čerpadlem IVT PremiumLine X15. Toto tepelné čerpadlo má plynule řízený výkon díky instalovanému frekvenčnímu měniči a maximální výkon 17 kW. Tepelné čerpadlo pracuje celoročně zcela bez pomoci elektrokotle.

Tato instalace tepelného čerpadla...

Read more

Tepelná čerpadla země/voda – vrt

Tepelné čerpadlo odebírající teplo z hloubky pod povrchem zahrady. Ve vrtu o průměru 12 až 16 cm je uložena plastová sonda naplněná nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem. Podle potřeby se provádí jeden nebo více vrtů o hloubce 80 – 150 m.

vrt_schema

thumbup Read more