• Klient: Slinky
  • Datum: 01/10/2015
  • Info: Realizace slinkového zemního kolektoru.

Zajímavým kompromisem mezi vrtem a plošným kolektorem jsou tzv. slinky. Jejich výhoda oproti zemnímu kolektoru je především v nižší náročnosti na zemní práce a úsporu prostoru. Oproti zemnímu vrtu je výhoda především nižší cena.